Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Disclaimer

Bij het opmaken van de website van Wester Strafrechtadvocatuur is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Desalniettemin kan het zo zijn dat bepaalde informatie (deels) verkeerd op de website terecht is gekomen, althans de informatie niet geheel ‘up to date’ is. Informeer om deze reden bij de advocaat omtrent de informatie welke u van deze website verneemt en of deze informatie in uw specifieke situatie van toepassing is.

Wester Strafrechtadvocatuur zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen van handelen (of nalaten) gebaseerd op de informatie van deze website.

Alle rechten – waaronder auteursrechten – op de website berusten bij Wester Strafrechtadvocatuur – © 2020 Wester Strafrechtadvocatuur

error: Content is protected !!