Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

S.Ph.Chr. Wester

Mr S.Ph.Chr. Wester studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, specialisatie strafrecht. Mr Wester liep stages in de strafrechtadvocatuur (Spong Advocaten), op het ressortsparket te Amsterdam (juridisch medewerker) en bij de politie Amsterdam-Amstelland (afstudeerscriptie over veelplegers).

Vervolgens is hij in juli 2007 als advocaat bij Spigthoff (thans Spigt Litigators) in de sectie strafrecht begonnen. Tijdens dit dienstverband bestonden zijn werkzaamheden uit het behandelen van zowel financieel/economische (fraudezaken) als commune strafzaken.

Vanaf 1 september 2010 tot 30 september 2012 is mr Wester verbonden geweest aan Brink Attorneys, alwaar hij zijn praktijk verder heeft voortgezet en uitgebreid. Vanaf 1 oktober 2012 tot 1 juni 2018 is mr Wester werkzaam geweest bij Wester & Verbeek advocaten, welk kantoor van 1 juni 2018 tot 1 april 2020 Wester Strafrechtadvocaten was genaamd.  Sinds 1 april 2020 voert Mr Wester zelfstandig zijn praktijk uit op dezelfde locatie en behandelt hij (ook) thans financieel/economisch/commuun strafrechtelijke kwesties en jeugdstrafrechtzaken. In het bijzonder behandelt hij met enige regelmaat zaken met betrekking tot vrouwenhandel, levensdelicten en overige geweldsmisdrijven, vermogensdelicten en drugs gerelateerde zaken. Kortom, zijn praktijk bestaat uit strafrechtelijke kwesties in de breedste zin van het woord.

Cliënten omschrijven mr Wester als een strafpleiter die een gepassioneerd en vastbijtend karakter heeft. Dit alles gecombineerd met een goede en courante kennis (van de huidige jurisprudentie) van het straf(proces)recht, zorgt ervoor dat u bij hem in goede handen bent.Mr Wester spreekt Nederlands, Duits en Engels. U kunt mr Wester hier een e-mailbericht sturen.

error: Content is protected !!